hover
hover

Werkwijze

Doordat geldzorgen hun uitwerking hebben op de gehele privť situatie van een persoon, zijn schulden vaak een belemmering voor een werknemer om weer aan het werk te gaan. Als er eenmaal achterstanden zijn ontstaan in de betalingen, stapelen de problemen zich vaak op. Er wordt bijvoorbeeld loonbeslag gelegd op de inkomsten, waardoor er nog minder te besteden is. Als mensen niet wordt geleerd hoe ze moeten omgaan met veranderingen in hun budget is de kans groot dat het ene gat met het andere gat wordt gevuld.

Buro AnS begeleidt mensen met schulden, door ze in de eerste instantie te helpen met het het aanvragen van een al dan niet wettelijke schuldenregeling. Vervolgens wordt ze geleerd zelfstandig hun administratie te voeren en hoe ze moeten omgaan met veranderingeren in hun budget. Schulden worden hiermee structureel opgelost en het ontstaan van nieuwe schulden wordt voorkomen. Hierdoor is uw werknemer weer volledig voor u beschikbaar.

Voortraject:

 1. U, als opdrachtgever en buro AnS maken kennis;
 2. Uw probleemstelling wordt in kaart gebracht.
 3. In een voorstel aan u wordt aangegeven hoe het behandelingstraject kan verlopen en wordt de wijze van terugkoppeling vastgesteld.
 4. In eerste instantie geeft u akkoord voor een intake met uw werknemer en eventuele partner.

Intake met uw werknemer:

 1. Samen met uw werknemer en eventuele partner wordt een overzicht van inkomsten, uitgaven en schulden op basis van de in de intake verzamelde financiŽle gegevens gemaakt;
 2. Is er recht op: huurtoeslag, zorgtoeslag, heffingskortingen, kwijtschelding, bijzondere bijstand, vergoedingen in het kader van sociale culturele activiteiten of langdurigheidtoeslag;
 3. Er wordt een gezinsbudget samen gesteld.

Planning:

 1. Buro AnS stelt samen met uw werknemer en eventuele partner een financiëel plan op, met een helder omschreven plan van aanpak en doelen.
 2. Op basis van dit plan van aanpak geeft u, als opdrachtgever, akkoord voor het vervolg traject budgetcoaching en/of beheer.

NB. Het kan voorkomen dat Buro AnS na de intake uw werknemer en eventuele partner doorverwijst of begeleidt naar verschillende instanties, bijvoorbeeld naar schuldhulpverlening bij problematische schulden dan wel bij een crisis (huisuitzetting, afsluiting van gas licht en water) of indien noodzakelijk naar psychosociale hulpverlening.

Uitvoering budgetcoaching en/of beheer:

 1. Buro AnS begeleidt uw werknemer en eventuele partner voor de afgesproken periode, met als doel volledig en zelfstandig leren omgaan met de financiŽn.
 2. Er wordt onderhandeld met schuldeisers, deurwaarders en dergelijke met zo gunstig mogelijke regeling cq sanering als doel.
 3. Eventuele schulden probeert Buro AnS , onder zo gunstig mogelijke voorwaarden onder te brengen bij een financiŽle instelling.

Evaluatie en nazorg:

 1. Buro AnS koppelt regelmatig terug naar u, als opdrachtgever.
 2. Indien gewenst of van toepassing wordt contact onderhouden met de personeelsafdeling en/of bedrijfsmaatschappelijk werk.

Buro Ans