hover
hover

Particulier

Soms is het best ingewikkeld om uw geldzaken te regelen. Misschien heeft u schoenendozen vol met paperassen staan. Of er gaat meer geld uit dan dat er binnenkomt, waardoor schulden zijn ontstaan.
Het kan ook zijn dat uw partner altijd uw geldzaken verzorgde en u er nu alleen voor staat.
Helderheid over uw financiŽn geeft rust. Buro AnS zorgt samen met u voor structureel en overzicht in uw administratie. Iedereen kan wel eens wat hulp gebruiken. Buro AnS biedt budgetbegeleiding/ beheer en coaching opfinancieel gebied. Geen dwingend advies, maar er wordt ook meteen gekeken naar de achterliggende problematiek. Buro AnS kent de volgende producten:

Budgetbegeleiding
Door u te coachen en te ondersteunen kunt u daarna zelf uw eigen financiŽn weer zelfstandig regelen. U wordt stap voor stap begeleid naar het zelfstandig voeren van de eigen administratie; hoe reken ik uit wat ik maandelijks te besteden heb; wat moet ik doen als er weer betalingsachterstanden ontstaan en hoe bezuinig ik op mijn dagelijkse boodschappen zijn een aantal vragen die behandeld worden in de begeleiding.

Budgetbeheer
In sommige gevallen beheert Buro AnS het inkomen van u en draagt zij de vaste lasten af. Dit geeft u die rust die nodig is om te concentreren op de begeleiding. Dit is vaak een voorwaarde voor de medewerking van de schuldeisers.

Schuldenregeling
Onderdeel van de schuldenaanpak kan een schuldenregeling zijn. Dit kan een minnelijke of wettelijke regeling zijn afhankelijk van de specifieke situatie van de persoon. U wordt door buro AnS begeleid in het nakomen van de regeling. Indien u (relatief) lage schulden hebt, wordt u aangeleerd om betaalafspraken te maken met schuldeisers. Wanneer uw financiŽle situatie problematisch is, wordt u begeleid bij het aanvragen van een schuldenregeling via Schuldhulpverlening in uw woongemeente.

ZorgcoŲrdinatie
Vaak staan de schulden niet op zichzelf, er is meer aan de hand. Een goede afstemming van de verschillende hulpverleningsinstellingen is essentieel om u weer op de rails te krijgen. Daarom worden de (maatschappelijke) instanties rondom u geÔnventariseerd, gecoŲrdineerd en waar nodig ingezet en de aanmelding begeleid.

Resultaat van de training:

  1. Administratie is geordend.
  2. U weet welke inkomensvoorzieningen u moet aanvragen en hoe of waar u dit kan (laten) doen.
  3. U leert uit te rekenen wat er per maand te besteden is, wat te doen bij betalingsachterstanden, hoe te bezuinigen.
  4. Bij budgetbeheer krijgt u iedere week leefgeld, wat in overleg met u wekelijks of maandelijks wordt uitgekeerd. Dit geeft de rust die nodig is om u te concentreren op de begeleiding.
  5. U leert om houdbare betalingsregelingen te treffen met schuldeisers.
  6. U weet aan welke eisen u moet voldoen om de kansen op toelating en succesvolle beŽindiging van de schuldenregeling te vergroten.
  7. U ontvangt elke maand een overzicht van uw inkomsten, uitgaven en schulden.

Buro Ans