hover
hover
hover

Coachingvisie

Coachen is vooral gericht op het continu ontwikkelen van het zelfsturend vermogen van mensen.

Daarom vind ik de volgende uitgangspunten belangrijk.

Een Leven lang leren. Ik ben steeds op zoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van mensen.

Eerst denken, dan doen. Reflectie is belangrijk, door te doen gaan dingen pas echt veranderen. De balans tussen die twee maakt je ontwikkeling spannend en de combinatie maakt groei mogelijk.

Spiegelen. Ik confronteer mensen met hun eigen gedrag en leer hen hoe bepaalde patronen en gewoonten groei en ontwikkeling kunnen bevorderen of juist afremmen.

Hier en nu is je startpunt. Leer om je huidige situatie te doorgronden zodat je daarmee kunt werken. Het verleden is een gegeven en niet meer te beÔnvloeden, stop er dus niet meer te veel energie in.

Leren verlangen. Veel mensen vinden het moeilijk te bepalen wat ze willen. Maar als je weet wat jij wilt en wat bijvoorbeeld je organisatie wil, wordt het gemakkelijker om de strategie te bepalen.

De route uitstippelen. Dat betekent onderzoeken van de mogelijke stappen, inclusief valkuilen, opleidingen en sluiproutes. Daarna: keuzes maken en concrete stappen zetten.

Ondernemen. Iedereen kan ondernemer zijn bij het inzetten van het eigen talent. Dit hangt nauw samen met verantwoordelijkheid nemen en eigenaarschap en autonomie ontwikkelen.

Plezier in wat je doet. In je loopbaan of in je levensloop is dit punt eigenlijk het belangrijkste. Het geeft persoonlijk voldoening als je je eigen talenten leert kennen en weet hoe je die het beste kunt gebruiken.

Buro Ans